Компания MC-Bauchemie, Москва / ООО "Эм-Си Баухеми"